Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie CPES Parasol zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.rakowicka10.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021.09.06 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.06.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Strona nie ma funkcjonalności przetwarzania tekstu na mowę

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.09.06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.09.06.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do Marcina Drewniak, mailowo – info@parasol.org.pl lub telefonicznie – +48 603 512 375

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na naszej stronie nie ma funkcjonalności przetwarzania tekstu na mowę, polecamy zainstalowanie wtyczki do przeglądarki:

Skip to content