UNICEF

W kwietniu 2022 Program Rakowicka 10 został rozszerzony o pracę w społecznościach obywateli Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym.

W drugim półroczu działania te zostały wsparte dodatkowymi środkami przekazanymi przez Gminę Kraków otrzymanymi z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), co pozwoliło na znaczne zwiększenie skali realizowanych zadań.

W ramach projektu przeprowadziliśmy działania pomocowe w zakresie asymilacji, wspierające, aktywizujące oraz wydarzenia integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich rodzin. Działania były podejmowane w formie terenowej oraz stacjonarnej w Centrum Izaaka 5 metodą streetworkingu oraz pracy psychologiczno-pedagogicznej.

Realizacja projektu objęła organizację letniego pikniku dla mieszkańców Centrum Pomocy Ukrainie, w którym wzięło udział ponad 200 osób w każdym wieku. Odbyło się 6 wycieczek turystycznych związanych z historycznym obszarem Krakowa, w tym gra terenowa, podczas których osoby uczestniczące mogły poznać historię miasta i topografię jego centrum. Zorganizowane zostały liczne warsztaty edukacyjno-animacyjne, m.in. warsztaty muzyczne, plastyczne czy wizyty w muzeum. Ponad 20 osób w wieku szkolnym skorzystało z kursu nauki języka polskiego. W ramach dwóch akcji wymiany książek rozdystrybuowane zostały książki i gry w języku ukraińskim. Zwieńczeniem działań było polsko-ukraińskie spotkanie wigilijne w Centrum Izaaka 5.

Projekt ten był dla nas ważny ze względu na pracę w społecznościach uchodźców wojennych znajdujących się w wielowymiarowym kryzysie, a w sposób szczególny potrzebujących wsparcia i możliwości przeżywania radosnych, budujących doświadczeń. W trakcie trwania projektu otrzymywaliśmy liczne pozytywne informacje zwrotne na temat proponowanej oferty. Udział w programie był całkowicie bezpłatny dla jego odbiorców.

Skip to content