Rakowicka 10

Program Rakowicka 10

Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL od 2005 pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi wspierając ich rozwój, pokazując nowe możliwości, zachęcając do kreatywności i odkrywania własnego potencjału.

Program Rakowicka 10

Program jest prowadzony nieprzerwanie od 2005r. i jest odpowiedzią na badanie zlecone CPES Parasol przez Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. Jego celem było ustalenie skali i specyfiki zjawiska Dzieci Ulicy w Krakowie.

Celem Programu Rakowicka 10 jest dotarcie do dzieci i młodzieży spędzającej czas na podwórkach i ulicach Krakowa. Nasze cele realizujemy łącząc ze sobą pracę terenową wykorzystującą metodologię streetworkingu oraz Centrum Izaaka 5 gdzie prowadzimy działania stacjonarne. Zespół Rakowickiej 10 tworzą aktywni, entuzjastyczni, młodzi ludzie, którzy stale rozwijają swoje kompetencje.

Naszymi działaniami objęte są obszary Krakowa, które ulegają szybkiemu procesowi gentryfikacji – Stare Miasto, Kazimierz oraz Podgórze. Są to stare dzielnice, których „rdzenni” mieszkańcy są przesiedlani na obrzeża miasta, by zrobić miejsce dla rozrastającej się infrastruktury turystycznej, biznesowej oraz nowoczesnych zamkniętych osiedli.

Na ulicach Krakowa streetworkerzy CPES Parasol docierają do dzieci i młodzieży spędzającej swój czas wolny na podwórkach, placach, skwerach, gdzie:

  • organizują oraz inicjują aktywne i kreatywne formy spędzania czasu;
  • prowadzą działania związane z projektami towarzyszącymi;
  • udzielają informacji gdzie szukać pomocy (np. prawnej, medycznej);
  • dystrybuują materiały informacyjne oraz edukacyjne;
  • kierują do Centrum Izaaka 5.

W Centrum Izaaka 5 pracownicy oferują:

  • różnorodne alternatywne formy spędzania czasu tj. gry, zabawy, zajęcia tematyczne, edukacyjne, artystyczne rozwijające umiejętności dzieci;
  • wsparcie, rozmowę, poradę, a także pomoc psychologiczną;
  • wsparcie rodzinom i opiekunom;
  • pomoc w kontaktach z instytucjami, w uzyskaniu informacji, porady prawnej lub socjalnej;
  • reprezentują interesy dzieci i młodzieży w mediacjach ze szkołą, policją i innymi instytucjami.

Niezależnie od formy naszych działań lub ich zakresu zawsze stawiamy na szczerą, partnerską relację z drugim człowiekiem, poszanowanie go oraz jego decyzji. Dobrowolność uczestniczenia w relacji jest dla nas kluczowa. Wierzymy, że najbardziej motywujące do polepszenia swojej sytuacji jest towarzyszenie innym w zmianach. Dlatego w naszej pracy miejsce oczekiwań i oceniania zastępujemy udzielanym wsparciem i zwyczajnym, ludzkim zainteresowaniem drugą osobą.

Program Rakowicka 10 jest realizowany jako Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej, z lokalem pomocniczym przy ulicy Izaaka 5 w Krakowie.

Projekty towarzyszące

Program Rakowicka 10 – Wigilia na Izaaka 2022

2022

Dzięki wsparciu od Wojewody Małopolskiego przygotujemy dla naszych odbiorców i ich rodzin pomoc żywnościową w postaci paczek świątecznych. Produkty jakie tam się znajdą posłużą do przygotowania świątecznych potraw i wzbogacą wigilijne stoły. Oprócz tego dzieci i młodzież otrzymają upominek świąteczny.

„Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Program Rakowicka 10 – Wigilia na Izaaka 2022, realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, jest dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego”.

Grantodawca: Wojewoda Małopolski


Program Rakowicka 10 – Spotkania pod Parasolem 4.0

2022

Wsparcie finansowe od Wojewody Małopolskiego pozwoli nam na zrealizowanie działań kolejnej już edycji „Spotkania pod Parasolem”. Dzięki otrzymanym środkom przekażemy naszym beneficjentom paczki wielkonocne, w których będą znajdować się najpotrzebniejsze produkty do przygotowania świątecznych dań. Uczcimy także ważne dla dzieci dni w roku czyli Dzień Dziecka, zakończenie wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W ramach tego zorganizujemy dwa pikniki dla dzieci, ich rodzin oraz całej społeczności lokalnej. Z okazji Dnia Dziecka uczestnicy otrzymają także wsparcie rzeczowe w postaci słuchawek nausznych.

„Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Program Rakowicka 10- spotkanie pod Parasolem 4.0, realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego”.

Grantodawca: Wojewoda Małopolski


Program Rakowicka 10 – Wigilia na Izaaka 2021

2021

Projekt ten zostanie zrealizowany w czasie świątecznym. Dzięki środkom otrzymanym od Wojewody Małopolskiego przygotujemy dla naszych odbiorców i ich rodzin pomoc żywnościową jaką będą paczki świąteczne. Produkty, które się tam znajdą pomogą rodzinom przygotować tradycyjne świąteczne potrawy i wzbogacić wigilijne stoły. Poza tym beneficjenci otrzymają także pomoc rzeczową w postaci zestawu gier planszowych i karcianych. Prezent ten urozmaici im zimowe wieczory, popołudnia oraz pomoże rodzinom odbudować pozytywne relacje i spędzić wspólnie czas. Ze względu na obostrzenia spotkanie świąteczne zostanie zrealizowane w plenerze.

„Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Program Rakowicka 10- Wigilia na Izaaka 2021, realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego”.

Grantodawca: Wojewoda Małopolski


Program Rakowicka 10 – Spotkania pod Parasolem 3.0

2021

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Wojewody Małopolskiego rozpoczęliśmy działania w ramach trzeciej już edycji projektu „Spotkania pod Parasolem”. W ramach planowanych działań, wszyscy uczestnicy projektu wraz z rodzinami, otrzymają paczki wielkanocne. W miarę możliwości epidemiologicznych, uczcimy także ważne dla dzieci dni w roku, takie jak Dzień Dziecka. Jeżeli względy bezpieczeństwa nie umożliwią organizacji wydarzenia, uczestnicy otrzymają wsparcie rzeczowe w postaci akcesoriów codziennego użytku i materiałów animacyjnych do wykorzystania w wolnym czasie.

„Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Program Rakowicka 10- spotkanie pod Parasolem 3.0, realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego”.

Grantodawca: Wojewoda Małopolski

Skip to content